Laserové odstránenie nežiadúceho ochlpenia

Zbaviť človeka nežiadúceho ochlpenia je odveká túžba kozmetológie. Kozmetickým ošetrením, najčastejšie holením, vytrhávaním, aplikáciou voskov a pod., sa dá zbaviť ochlpenia len dočasne – vlasové cibuľky produkujú totiž chlp naďalej. Takéto procedúry často vedú k podráždeniu kože, alergiám, zarastaniu chlpov, chronickým zápalom a následným neestetickým poruchám pigmentácie kože. Použitie elektrickej ihly bolo v minulosti jediným trvalým riešením, hoci aj za cenu mimoriadne zdĺhavých a bolestivých procedúr, končiacich neraz jazvami. Na trhu sa objavili dokonca krémy, klamlivo sľubujúce trvalé odstránenie ochlpenia.

Laserová epilácia je dnes považovaná za najkomfortnejší spôsob odstránenia esteticky rušivého a nadmerného ochlpenia. Zákrok ja žiadaný nielen ženami, ale aj mužmi. V súčasnosti sa už aj na Slovensku v mnohých kozmetických salónoch krásy používa veľké množstvo laserových a nelaserových (výbojkových) epilačných prístrojov. Prax však jednoznačne ukazuje, že pokiaľ má byť dosiahnutý trvalý efekt, je potrebné použiť kvalitný laserový prístroj v medicínskom zariadení.

Laser centrum Paracelsi ako jediné v Bratislave pracuje s alexandritovým laserom GentleLASE od americkej firmy CANDELA. Tento typ lasera generuje laserový lúč s vlnovou dĺžkou 755 nm a dĺžkou pulzu 3 milisekundy. Vlnová dĺžka je, vzhľadom na vstrebanie - absorbciu v melaníne, najvhodnejšia.Pri ošetrení sa aplikuje laserový lúč s až 15 mm spotom, čo umožňuje ošetrované miesto ošetriť nielen v najkratšom čase, ale aj dosiahnúť maximálny prechod lúča k hlboko uloženým korienkom – cibuľkám (folikulom). Fyzikálne parametre lúča alexandritového lasera dokonale spĺňajú princípy selektívnej fototermolýzy, čím sa ošetrenie stáva maximálne účinným a bez nežiadúcej záťaže a poškodenia ošetrovanej kože.

Mnohé svetelné výbojkové prístroje – IPL (intenzívne pulzné svetlo, Intensive Pulsed Light) – síce tiež pracujú na princípe absorbcie silného svetelného žiarenia, no nimi vyžarované svetlo, keďže sa o lasery nejedná, nie je laserovým lúčom. K spáleniu chĺpkov síce dochádza, ale k neselektívnemu – veľmi často dochádza až k popáleniu pokožky a zákrok je veľmi bolestivý. Je to dané tým, že tieto „napodobneniny“ lasera nevyžarujú laserový lúč o optimálnej vlnovej dĺžke, ale celé spektrum nekoherentného svetelného žiarenia rôznych vlnových dĺžok, z ktorých sa síce niektoré vo farbive cibuliek vstrebú, no iné zbytočne tepelne zaťažujú ostatné štruktúry kože. Výsledok ošetrenia týmito výbojkami sa stáva nepredvídateľným – pri malej celkovej dávke sa efekt trvalejšieho odchlpenia nedostavuje, a naopak, pri predávkovaní dochádza až k popáleninám kože.

Princíp laserovej epilácie spočíva v tom, že cielene prenikajúci laserový lúč je selektívne vychytávaný vo farbive (melaníne) vlasu/chlpu. Následne dochádza k svetelnochemickej reakcii, priktorej sa uvoľní teplo ktoré selektívne poškodzuje vlasový korienok. V prípade, že je narušená aj rastová zóna vlasu so zárodočnými bunkami, vlas/chlp trvale zaniká a nemá schopnosť sa obnoviť- nevyrastá. Z uvedeného vyplýva, ža na ošetrenie sú z hľadiska výsledného efektu vhodnejšie chĺpky tmavé a hrubé. Pri takomto type ochlpenia postačuje 3 až 5 sedení na 80 – 90 % preriedenie ochlpenia. Ak sú chĺpky svetlejšie a jemnejšie, je potrebný väčší počet ošetrení (6 až 8) a dosiahne sa 60 – 70% preriedenie. Ošetrenie sa vykonáva v závislosti od lokality v 6 až 8 týždňových intervaloch pre oblasť tváre a 8 až 10 týždňových intervaloch pre lokalitu bikín, dolných končatín a podpazušia. Pred ošetrením je možné chlpy oholiť, vytrhávanie, voskovanie a iné procedúry neodporúčame.

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje efekt epilácie, je aj farba pokožky. V zásade platí, že zákrok by sa mal vykonávať na čo najsvetlejšej pokožke k danému fototypu kože.V prípade opálenej a tmavej pokožky pri neadekvátne vykonanom zákroku hrozia možné komplikácie (tepelné poškodenie s následnou zmenou sfarbenia pokožky). Najmodernejšie laserové prístroje sú už vybavené s rôznymi typmi chladenia. Alexandritový laser GentleLASE pracuje s tzv. dynamickým chladením (DCD – Dynamic Cooling Device), čo v praxi znamená, že každá ošetrovaná plôška je na požadovaný čas, krátko pred vyslaním laserového lúča, ochladená špeciálnym kryogénnym sprejom. Presná synchronizácia chladenia s vyslaným deštrukčným laserovým lúčom a možnosť oprimálneho dávkovania množstva kryogénu ošetrujúcim lekárom umocňuje selektivitu a účinok ošetrenia. V porovnaní s inými typmi kožného chladenia, ktoré využívajú konkurenčné systémy, sa efekt ošetrenia nezmenšuje. Pokožka je chránená pred tepelným poškodením a zákrok je pre klienta znesiteľnejším. Ošetrením sa zároveň regeneruje starnúca koža, dochádza k jej vyhladeniu a celkovému omladeniu. Veľmi príjemný je pocit studeného sprejového ochladenia ošetreného miesta počas ošetrenia. Ošetriť je možné ktorúkoľvek časť tela podľa individuálnych požiadaviek klienta. Alexandritový laser GentleLASE s dynamickým chladením pokožky je najúčinnenší depilačný laserový systém na svete.

Holí - neholí, bolí - nebolí.
Porovnávací test rôznych druhov epilácie
Časopis EVA, 8/2007