Laserové odstránenie cievnych „metličiek“ - mikrovarixov

Metličkovité venektázie - mikrovarixy sa na dolných končatinách vyskytujú pri všetkých štádiách cievnej nedostatočnosti. Ide o nadbytočné cievne štruktúry, ktoré neplnia normálne fyziologické funkcie. Naopak, podieľajú sa na zhoršovaní žilového návratu a sú mimoriadne esteticky rušivé. Ich vznik determinuje genetická záťaž, pozoruje sa vyšší výskyt u ženského pohlavia.V minulosti aplikované ošetrenie elektrickou ihlou bolo bolestivé, málo účinné a vždy vznikalo následné jazvenie po popáleninách. Injekčná sklerotizačná liečba, hoci je najčastejšie aplikovanou metódou v liečbe varixov stredných a hrubých kalibrov, je časovo náročná a naráža na technické komplikácie. Je mimoriadne problematické ošetrovať oblasť nôh a členkov. Nutným predpokladom jej účinnosti je striktne vnútrožilové podanie chemickej sklerotizačnej látky, čo v prípade tenkých mikrovarixov predstavuje problém. Krehká cievna stena mikrovarixu sa pri aplikácii môže narušiť. Prienikom medikamentu do podkožia mimo vnútro cievky, môže vzniknúť poškodenie kože v podobe plošných pigmentácií a jaziev. Závažný je výskyt alergie na aplikovanú látku, ako aj nezanedbateľný strach z bolestivosti spôsobenej pichaním ihlou.

„Metličky“ je možné odstrániť laserom. Štandardnou a praxou overenou metódou v celosvetovou meradle je použitie farbivového lasera vybaveného dynamickým chladením pokožky. Farebne presne vyladeným laserovým lúčom sa pomocou špeciálneho optického systému ošetrované cievky presne zasahujú, náslekom čoho dôjde k presnému vstrebaniu laserového lúča len v tkanive, ktoré sa má odstrániť. Princípom selektívnej fototermolýzy dochádza k deštrukcii chorobného tkaniva „metličiek“- mikrovarixov, ktoré sa následne rozpadajú, vstrebú a tým vymiznú. V našom centre zákroky farbivovými lasermi vykonávame od roku 1998 (farbivové lasery ScleroPlus a Vbeam). Najnovšia generácia farbivového lasera Vbeam ponúka skúsenému terapeutovi rôzne modality nastavenia laserového lúča tak, aby sa dosiahol optimálny prienik a jeho vstrebanie v chorobnom tkanive „metličiek“. Metóda vykazuje najvyššiu selektivitu ošetrenia – ničí sa len požadované chorobné tkanivo. Dynamické chladenie pokožky zabezpečuje bezbolestnosť zákroku (pociťovanie skôr studeného spreju, než následne štipnutie gumičkou) a maximálne chráni ošetrovanú kožu pred zbytočnou tepelnou záťažou. K popáleniu kože, ako je to pri použití nelaserových prístrojov, nedochádza. Ošetrenie je ambulantné a pri masívnom náleze etapovité. Naše skúsenosti sme prezentovali na medzinárodnom kongrese estetickej medicíny.