Výplňové implantáty s obsahom kyseliny hyalurónovej

Vrásky, jazvy a kožné nerovnosti vznikajú v dôsledku starnútia alebo poškodenia kožných štruktúr chorobným procesom, úrazom, prípadne predchádzajúcou lekárskou intervenciou. Zmyslom korekcie je prinavrátiť koži čo najprirodzenejší charakter a pôvodnú krásu.

Jednou z najúčinnejších metód je doplnenie kožného objemu, ktorým sa dosiahne zjemnenie až eliminácia nežiadúceho vpadnutého kožného reliéfu. Kožné implantáty na báze kyseliny hyalurónovej predstavujú mimoriadne elegantné a efektívne riešenie. Cielený a rýchly lekársky zákrok takmer v priebehu okamihu rieši výrazné, esteticky rušivé problémy. Preparáty s obsahom kyseliny hyalurónovej predstavujú v súčasnosti absolútny štandard v starostivosti o krásu kože. Kyselina hyalurónová je ľudskému telu vlastná látka, čiže do ošetrovanej kože sa nevpravuje niečo cudzorodé. Doplní sa to, čo sa procesom starnútia alebo hojením po predchádzajúcom kožnom poškodení degradovalo a narušilo. Preparáty od renomovaných svetových výrobcov majú mimoriadne priaznivý bezpečnostný profil a sú po aplikácii výborne tolerované. Oproti v minulosti používaným výplniam na inej biologickej báze (kolagén), ktoré sa pripravovali extrakciou zo zvierat, je intolerancia preparátov s obsahom kyseliny hyalurónovej veľmi zriedkavá. Získavajú sa tým najčistejším biotechnologickým procesom, bez výrazného rizika kontaminácie nežiadúcimi substanciami. Ich bezpečnosť a vynikajúcu toleranciu preverila dlhodobá medicínska prax. Správne aplikované ošetrenie vedie mnohokrát k výraznej úľave klienta, ktorý si často pod riešením problému predstavoval rôzne radikálne invazívne zákroky. Kombináciou s inými technikami (špecifické laserové ošetrenie, botulotoxín, fotorejuvenizácia, resurfacing, peelingy a pod.) je možné výsledný efekt regenerácie a omladenia zvýrazniť.

Pri vstupnom vyšetrení sa lekár oboznámi s predstavami klienta, objektívne zhodnotí nález a odporučí optimálne riešenie výberom adekvátneho typu preparátu, prípadne zváži aj aplikáciu synergicky pôsobiacich ďalších liečebných postupov. Vlastnú aplikáciu vykonávame jemnými vpichmi do kožných štruktúr, do ktorých sa injikuje preparát - výplň. U mimoriadne citlivých klientov, ak si to vyžadujú, je možné použiť aj niektorú z metód miestneho znecitlivenia (anestetický krém s obsahom lidokaínu a prilokaínu, iné formy miestneho znecitlivenia). Výsledný efekt sa zlepšuje opakovanými aplikáciami (najskôr po 6-9 mesiacoch, ale efekt mnohokrát pretrváva v závislosti od ošetrovanej lokalizácia aj výrazne dlhšie), ktorými sa výsledná regenerácia kožných štruktúr potencuje.