Laserové odstránenie tetováže

Tetováž vzniká vpravením rôznych farbív – pigmentov do podkožia za účelom skrášľovania, alebo následkom úrazu. Odstránenie nie je jednoduché, aplikujú sa rôzne metódy, ako chirurgické vyrezanie, vyleptanie a liečba laserom. Efekt závisí od mnohých faktorov, ako vek tetováže, hĺbka prieniku farbív a nečistôt do podkožia, lokalizácia postihnutia na tele, technika odstránenia a početnosť jednotlivých zákrokov.

Ak klient požaduje odstránenie tetováže, realizujeme testovací zákrok, pri ktorom ošetríme len malú plôšku postihnutej kože, aby sa odsledoval efekt ošetrenia a hojenie. Liečba erbiovým (Er:YAG) laserom predstavuje v mnohých prípadoch účinnú metódu. Ošetrením sa snažíme o čo najdokonalejší výsledný kozmetický efekt, so zreteľom na šetrné odstránenie niežiadúcej tetováže a s rešpektovaním individuálnych vlastností klienta.