Laserové odstránenie cievnych nádorov – hemangiómov

Množením podkožných ciev vznikajú kožné nádory, ktorých veľkosť môže varírovať od špendlíkovej hlavičky až po rozsiahle ložiská. Drobné lézie, nazývané aj ako starecké hemangiómy (haemangioma senile), nie sú výnimočné ani v mladom dospelom veku. Prejavujú sa jednotlivými léziami až po masívny výsev. Po mechanickom poškodení krvácajú. Hemangiómy sa vyskytujú aj na pohlavných orgánoch (angiokeratomata), ako aj na slizniciach pier. Osobitný typ predstavuje tzv. pyogénny granulóm, ktorý po podrážení výrazne krváca. Hemangiómy môžu postupným rastom spôsobiť deformity priľahlých tkanív. Invazívne chirurgické vyrezanie, tepelná deštrukcia elektrickou ihlou, prípadne zmrazenie tekutým dusíkom vedie mnohokrát k poškodeniu priľahlej sliznice alebo kože a následnému neestetickému jazveniu. Nedostatočné odstránenie má za následok recidívu prejavu. Osobitným prípadom sú rozsiahle zmiešané hemangiómy, v ošetrení ktorých sa volia aj kombinované modality – chirurgické + laserové, prípadne sa indikuje celková antiproliferačná liečba. Zmiešané hemangiómy detského veku spontánne regredujú, preto u detských pacientov nález sledujeme a pre invazívne ošetrenie sa rozhodujeme len v špecifických prípadoch, v ktorých nádor obmedzuje funkciu orgánov. Chirurgickou intervenciou sa maximálne zmenší hmota nádorového tkaniva, následne sa laserom odstráni reziduálny nález a upraví jazva. Pulzným farbivovým laserom s dynamickým chladením pokožky je deštrukcia mechanizmami selektívnej fototermolýzy presne zacielená na chorobné cievne tkanivo, ktoré sa po ošetrení vstrebe často bez stopy (závisí od typu a individuálnych charakteristík lézie).