Resurfacing

Resurfacing je ošetrenie, ktorým sa najradikálnejšie odstránia a ovplyvnia všetky prejavy starnúcej kože, ako aj vyhladia najvýraznejšie kožné nerovnosti, hlavne jazvy po akné a vrásky. Dlhodobé vystavenie kože UV žiareniu vedie k degeneratívnym prejavom pokožky a podkožia. Vznikajú pigmentové prejavy v podobe fľakov, výrastkov a ložísk (lentigo, starecké škvrny, bradavice, nádory), množia sa cievky a prehlbujú sa vrásky. Farba kože nadobúda neprirodzené starecké žltkasté sfarbenie, reliéf je rozbrázdený, podobný koži starého námorníka. Hlboké formy akné zanechávajú rôzne typy jaziev, ktoré hlavne v mladom veku vedú k esteticky nežiadúcim následkom. Cieľom resurfacingu je odstránenie degeneratívnych prejavov a vyhladenie poškodeného kožného reliéfu prejavmi starnútia, alebo následkom akné. Hlavnými nástrojmi klasického laserového resurfacingu sú CO2 a erbiový (Er:YAG) laser.

Pri klasickom resurfacingu erbiovým laserom sa homogénne ošetrí celý kožný povrch už v jednom sedení. Je možné ošetriť celý povrch tváre (full-face skin resurfacing), alebo ošetriť len určité časti. Vzhľadom na špecifiká laserového žiarenia erbiového lasera dokážeme kožné tkanivo, opisne povedané, zlupovať po vrstvičkách tenkých len niekoľko tisícin milimetra, a tým nekompromisne odstrániť esteticky rušivé degeneratívne prejavy pokožky. Jazvy, ktoré vznikli narušením normálnej architektoniky väziva, dokážeme zjemniť až vyhladiť, čím sa stávajú menej nápadné a ľahšie sa prekryjú mejkapom, prípadne tento už často nie je nevyhnutne potrebný. Ošetrením sa intenzívne stimuluje novotvorba kolagénu a medzibunkovej hmoty v podkoží, čím sa ochabnutá koža napne a dosiahne sa jej výrazne zdravší, mladší a prirodzenejší vzhľad. Ošetrenie je síce na prvý pohľad radikálne a vyžaduje si určitú dobu hojenia (cca 7-14 dní, v závislosti od východzích prejavov a stavu kože a od toho závislej miery ošetrenia), ale výsledý efekt je dlhodobý, roky pretrvávajúci a vo výslednom efekte prevyšuje všetky neinvazívne typy ošetrenia.

V lasercentre Paracelsi ponúkame aj metódu mikrofrakčného resurfacingu pomocou CO2 lasera najnovšej generácie MiXto.

Pred vlastným zákrokom vždy vykonávame detailný rozbor celkového stavu klienta, ako aj lokálny kožný nález, od ktorého sa odvíjajú technické špecifiká individuálneho ošetrenia. Vykonanie zákroku je technicky náročné a vyžaduje si skúsenosť lekára. V našom centre resurfacing erbiovým (Er:YAG) laserom vykonávame od roku 1998. Klinické skúsenosti sme prezentovali na medzinárodných aj domácich odborných kongresoch a sympóziách.