Fotoomladenie (Fotorejuvenizácia)

V procese starnútia dochádza k degeneratívnym zmenám kože, ktoré sa prejavia vznikom pigmentových zmien – fľakov, množením nežiadúcich cievok, výrastkov, vráskami a stratou pružnosti. Rozsah prejavov je daný životosprávou, mierou predchádzajúcich degeneratívnych vplyvov prostredia, hlavne ultrafialového žiarenia, fajčenia, ako aj vplyvom dedičnosti.

Laserové fotoomladenie je ošetrenie, pri ktorom dochádza k účinnému pozitívnemu ovplyvneniu a odstráneniu degeneratívnych prejavov, čo sa odzrkadlí vo výraznom zlepšení zdravia a krásy kože. Ošetrenie je možné vnímať aj ako prevenciu pred zhoršovaním už vzniknutých prejavov, ktoré sa v dôsledku procedúry redukujú, až vymiznú. Typ fotoomladenia a jeho intenzitu volíme podľa individuálneho nálezu pacienta. U niekoho prevládajú zmnožené cievky, u iného pigmentové fľaky, výrastky, vrásky, nežiadúce ochlpenie, prípadne sa vyskytne aj kombinácia neestetických prejavov. Intenzita fotoomladenia varíruje od ošetrenia, ktoré je možné vykonať počas „obedňajšej pauzy“ (ošetrenie nevyžaduje práceneschopnosť vzhľadom na hojenie), až po razantnejšiu formu radikálneho odstránenia prejavov starnútia. Keďže prejavy sú špecifické pre každý vek a klienta, ošetrenie optimalizujeme a využívame aj kombinované metódy fotoomladenia pomocou rôznych laserových modalít. Ošetrenie je mimoriadne vhodné kombinovať aj s aplikáciou botulotoxínu, prípadne s výplňovými materiálmi na báze kyseliny hyalurónovej. Výsledkom je zvýšenie pružnosti, zjemnenie vrások, odstránenie nežiadúcich cievok, pigmentových škvŕn a ložísk, výrastkov, čo sa prejaví celkovým zlepšením stavu kože, ktorá nadobudne svieži mladistvý charakter a vzhľad.