Prezentácie prác s laserovou problematikou
na medzinárodných kongresoch.

 1. Baumgartner J., Šimaljaková M., Babál P.:
  Laseroterapia rozsiahleho angiokeratoma circumscriptum dolnej končatiny.
  IV. Kongres estetickej a laserovej medicíny Českej lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně. Praha, 2. - 3. 6. 2017.
 2. Baumgartner, J.:
  Terapia vaskulárnych lézií lasermi a svetelnými zdrojmi v dermatochirurgii.
  VII. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 14. - 16. 6. 2012.
 3. Baumgartner, J.:
  Laseroterapia vaskulárnych lézií - história, biofyzika, klinické aplikácie a komplikácie.
  3. májový laserový kongres Slovenskej laseroterapeutickej spoločnosti 2012 s medzinárodnou účasťou, Piešťany, Slovenská Republika, 4. - 6. 5. 2012.
 4. Baumgartner, J.:
  Treatment of capillary malformation (naevus flammeus) with the pulsed dye laser (Liečba kapilárnej malformácie (naevus flammeus) pulzným farbivovým laserom.)
  12th Congress of the Slovak Society of Aesthetic and Cosmetic Dermatology with international participation DERMAPARTY 2011. Bratislava, Slovakia, 1. - 3. 12. 2011.
 5. Baumgartner, J.:
  Pulsed Dye Laser Therapy of Port Wine Stain (Capillary Malformation).
  8th Spring Symposium of the European Academy of Dermatology and Venereology. Carlsbad, Czech Republic, 14. - 17. 4. 2011.
 6. Baumgartner, J.:
  Laseroterapia naevus flammeus.
  7. Kongres českých a slovenských dermatovenerologů. Karlovy Vary, Česká Republika, 12. - 14. 4. 2011.
 7. Baumgartner, J.:
  Laserová terapia kapilárnej malformácie (naevus flammeus).
  Interdisciplinárny kongres Lasery v medicíně 2010 Společnosti pro využití laseru v medicíně ČLS JEP (SVLM) a Českej akademie dermatovenerologie (ČADV) s medzinárodnou účasťou. Brno, Česká Republika, 19. - 20. 11. 2010.
 8. Baumgartner, J.:
  Erbium:YAG laser treatment of epidermal naevi.
  7th World Congress on Melanoma. 5th Congress of the European Association of Dermato-Oncology (EADO). Vienna, Austria, 12. - 16. 5. 2009.
 9. Baumgartner, J.:
  Erbium:YAG laser treatment of penile pearly papules.
  10th International Congress of Dermatology. Prague, Czech Republic, 20. - 24. 5. 2009.
 10. Baumgartner, J.:
  Erbiový laser v liečbe papúl penisu.
  Symposium „Dermatosurgery and Cosmetic Dermatology / Dermatochirurgie a kosmetická dermatologie“
  Česko-Slovenský kongres dermatologie a estetické mediciny (ČSKDEM). Praha, Česká Republika, 21. 5. 2009.
 11. Baumgartner, J., Babál, P.:
  Pulsed dye laser treatment of condylomata acuminata and gigantea.
  16th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Vienna, Austria, 16. - 20. 5. 2007.
 12. Baumgartner, J., Babál, P.:
  Treatment of condylomata acuminata and gigantea with flashlamp excited pulsed dye laser.
  II. Congress of Slovak and Czech dermatovenerologists with international participation. Bratislava, Slovakia, 15. - 17. 6. 2006.
 13. Baumgartner, J.:
  Laserotherapy of skin microvarices of lower limbs.
  COSMODERM VII – Joint Meeting of ESCAD and DERMAPARTY 2005, + VI Kongres Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky (SSEDK), Bratislava, Slovakia, 1. - 3. 12. 2005.
 14. Baumgartner, J.:
  Treatment of condylomata acuminata and gigantea with flashlamp excited pulsed dye laser.
  10th Congress of the EADV, Munich, Germany, 10. - 14. 10. 2005.
 15. Baumgartner, J.:
  Laser v dermatovenerológii.
  II. Kongres Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky (SSEDK) s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 7. - 8. 12. 2001.
 16. Baumgartner, J., Babál, P.:
  Treatment of condylomata acuminata and gigantea with flashlamp excited pulsed dye laser.
  7th Alpe-Adria-Danube Congress on Sexually Transmitted Diseases and Infections of the Skin, Bratislava, Slovak Republic, 18. - 20. 10. 2001.
 17. Baumgartner, J.:
  Laser v dermatológii.
  I. Kongres Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky s medzinárodnou účasťou. Bratislava, Slovensko, 10. - 11. 11. 2000.
 18. Baumgartner, J.:
  Flashlamp excited pulsed dye laser therapy in patients with rosacea.
  8th Congress ot the EADV, Amsterdam, The Netherlands, 29. 9. – 3. 10. 1999.
 19. Baumgartner, J.:
  Erbium:YAG Laser in skin resurfacing and treatment of benign cutaneous lesions.
  8th Congress of the EADV, Amsterdam, The Netherlands, 29. 9. – 3. 10. 1999.
 20. Baumgartner, J.:
  Laser in dermatology and venereology.
  I. Slovenský dermatovenerologický kongres s medzinárodnou účasťou, Bratislava, Slovensko, 28. - 30. 10. 1999.
 21. Baumgartner, J., Kolibášová, K., Filo, V., Péč, J.:
  Low level laser therapy (LLLT) in patients with torpid leg ulcers.
  Aghia Pelaghia, Crete, Grece, 1994.

Spoluautorstvo prezentácie na sympóziách

 1. Filo, V., Baumgartner, J., Galbavý, Š., Péč, J.:
  Spitz naevus mimicking keratoacanthoma.
  Skin cancer and UV Radiation, Bochum, Germany, 3. - 6. 10. 1996.
 2. Filo, V., Galbavý, Š., Péč, J., Baumgartner, J.:
  Histopathological and immunohistochemical study of a vacuolar variant of Bowen´s disease.