Vyšetrovanie pigmentových prejavov

Nárast výskytu všetkých typov rakoviny kože si vyžaduje mimoriadne zodpovedný prístup k diagnostike kožných prejavov. Vzhľadom na výraznú variabilitu a vzájomnú podobnosť kožných a slizničných lézií je dôležité, aby bol každý podozrivý prejav vyšetrený kožným lekárom – špecialistom, ktorý na základe stanovenej diagnózy odporučí optimály následný postup. V diagnostike kožných prejavov sa využíva aj prístrojová technika – dermatoskopia (dermoskopia, epiiluminescencia) a mikroskopické vyšetrenie. V našom centre využívame na spresnenenie diagnostiky pigmentových lézií dermatoskopy nemeckej firmy Heine so špičkovou optikou Carl Zeiss. Prístroj umožňuje detailnejšie prezretie prejavu ešte pred lekárskym zákrokom. Platí zásada, že akákoľvek lézia, ktorá je podozrivá z malignity, prípadne môže do nej progredovať, sa z tela pacienta odstráni. Sledujú sa iba tie prejavy, ktoré nie sú zhubné a ich odstránenie by bolo či už technicky náročné alebo vzhľadom na celkový stav pacienta a vek (malé deti, závažné celkové ochorenie, vysoký vek) problematické. U veľkej väčšiny prípadov je sledovanie lézie, u ktorej nevieme s istotou vylúčiť jej zhubný charakter, v podstate zvýšením rizika pre pacienta. Čo najskoršie odstránenie podozrivej lézie z tela pacienta je podstatné hlavne u najzhubnejšieho kožného nádoru – melanómu. Prežívanie po stanovení tejto závažnej diagnózy závisí hlavne od hrúbky tumoru. Predštádiá a skoré štádiá sú mnohokrát problematicky odlíšiteľné od tzv. dysplastických névov (znamienok). Vyňaté tkanivo sa následne vyšetrí mikroskopicky. Ak lézia predstavuje najskoršie štádium malígneho melanómu (melanoma in situ), prežívanie viac ako 5 rokov (čo je podľa WHO defenícia vyliečenia) nastane až u 95 % pacientov.

Obr.: Mimoriadna tvarová rôznorodosť kožných lézií. Vidíme širokú škálu prejavov – pigmentové névy, dysplastické pigmentové névy, papilómy (verruca seborrhoica), epidermálny névus, bazocelulárny karcinóm. Malígny melanóm je v strede.
Foto © MUDr. Ján Baumgartner