Laserové odstránenie xantelazmát viečok

Xantelazmatá (xantómy) viečok vznikajú ukladaním tukových látok v podkoží. Vytvárajú sa typické slamovožlté ložiská, ktoré sa postupne rozširujú. Môžu byť signálom niektorých porúch látkovej výmeny. Ide o kozmeticky rušivé prejavy, ktoré evokujú starobu. V liečbe xantelazmát sa využíva klasické chirurgické vyrezanie, problematické pri rozsiahlejších plošných léziách. Aplikácia koncentrovaných kyselín je v oblasti oka riziková.

Erbiovým (Er:YAG) laserom je možné chorobné tkanivo xantelazmát, ako aj iných kožných lézií v oblasti viečok odstrániť s maximálnou šetrnosťou k okolitému tkanivu. Laserovým lúčom chorobné prejavy odstráňujeme po vrstvičkách tenkých niekoľko tisícin milimetra. Po odstránení síce vzniká plošná ranka, ale hojenie prebehne rýchlo, počas niekoľkých dní. Efekt liečby je hodnotený kozmeticky veľmi priaznivo.