Laserové odstránenie genitálnych bradavíc - kondylómov

Genitálne bradavice – kondylómy (condylomata acuminata) vznikajú v dôsledku infekcie ľudskými papilomavírusmi HPV (Human papilloma virus) pri sexuálnom styku. Ide o infekčné ochorenie, pri ktorom sa tvoria papilómy – bradavice na slizniciach a koži hlavne v oblasti pohlavných orgánov a ich okolia. Často býva postihnutá oblasť konečníka. U jedincov s oslabenou imunitou sa vytvárajú rozsiahle ložiská, vznikajúce splývaním bradavíc. Enormne rozmerné kondylómy môžu predstavovať prechod papilómu do kožnej rakoviny. Výskyt u detí vyvoláva podozrenie z ich sexuálneho zneužívania. Pacienta s genitálnymi bradavicami vyšetrujeme komplexne, zameriavame sa aj na vylúčenie iných chorôb prenášaných sexuálnym stykom. Kondylómy nie sú len esteticky veľmi rušivé. Pacient je infekčný a pri každom sexuálnom styku ohrozuje partnera/partnerku. HPV vírusy sú pôvodcami nielen bradavíc, ale v mnohých prípadoch vyvolávajú rakovinu krčka maternice, kože, konečníka a penisu.

Celková protivírusová liečba, ktorá by priamo ničila vírusy tak, ako antibiotikum ničí baktérie, zatiaľ neexistuje. Jediným spôsobom liečby je cielené zničenie vírusmi napadnutého tkaniva bradavíc, ktoré odumrie, čím sa dosiahne eliminácia vírusov z tela hostiteľa. Situáciu komplikuje aj možnosť perzistencie vírusov v latentnom štádiu, kedy k infekcii tkaniva už došlo, ale vznik bradavíc sa ešte neprejavil. Bežný prístup v liečbe kondylómov predstavuje ich zmrazovanie tekutým dusíkom, natieranie preparátmi s obsahom podofylínu, podofylotoxínu, prípadne novšími liekmi, ktoré majú navodiť imunitnú odpoveď pacienta. Pri masívnom postihnutí sa siahalo až k chirurgickým zákrokom – vyrezaniu, kauterizácii elektickou ihlou, prípadne kyretáži ostrou lyžicou. Drastické liečebné postupy viedli k trvalým poškodeniam kože a slizníc pacienta, vznikom jaziev, prípadne roznesením infekcie do okolia nešetrnou manipuláciou s tkanivom pri zákroku.

Zavedenie laserov v dermatovenerológii znamenalo veľkú nádej aj pre liečbu kondylómov. Použitie tzv. ablatívnych laserov (CO2 a Er:YAG) znamená síce extrémne šetrné odstránenie chorobného tkaniva, pri zákroku ale dochádza k vzniku splodín obsahujúcich vitálne častice HPV vírusov. Vdýchnutím kontaminovaného aerosólu môže dôjsť k infikovaniu pacienta, ako aj ošetrujúceho personálu. Za najvhodnejšiu variantu liečby považujeme laserovú deštrukciu chorobného tkaniva pulzným farbivovým laserom. Laserový lúč sa vstrebáva v chorobnom tkanive, ničí ho s enormnou presnosťou, bez následnej otvorenej rany. Deštrukcia je zameraná len na chorobné tkanivo bradavíc, s maximálnou šetrnosťou k okolitému tkanivu kože a slizníc. Hojenie je rýchle, bez vzniku jaziev. Tkanivo bradavíc odumrie, čím sa z tela pacienta odstaňuje aj HPV infekcia. Problematiku laserovej terapie genitálnych bradavíc sme prezentovali (link na prezentácie ) na mnohých medzinárodných, ale aj domácich kongresoch.