Laserová liečba a odstránenie bradavíc

Bradavice sú infekčné nezhubné nádory (papilómy) kože a slizníc. Infekcia vírusmi (HPV – Human Papilloma Virus, poxviridae) vedie k zmenám kožných a slizničných buniek hostiteľa, u ktorých dochádza k bujneniu. Mechanickými inzultmi (holenie, škrabanie, odieranie šatstvom, sexuálny styk a pod.) dochádza k rozsevu infekcie a k prenosu na iných jedincov. V súčasnosti neexistuje proti vírusom žiadna medikamentózna liečba, ktorá by analogicky tak ako antibiotiká likvidujú baktérie, podobne pôsobila na vírusy. V liečbe sa najčastejšie používa zmrazenie tekutým dusíkom, zoškrabnutie ostrou kyretou, prípadne tepelná deštrukcia elektrokauterom alebo zdĺhavá aplikácia rôznych lokálnych preparátov, ktoré obsahujú kožu leptajúce látky, prípadne aj cytostatiká. Niekedy odporúčaná celková liečba má posilniť zníženú imunitu a tým nepriamo napomôcť organizmu v boji proti infekcii.

Účinná liečba bradavíc znamená ničenie tkaniva napadnutého vírusmi a má byť k okolitému tkanivu čo najšetrnejšia. Chorobné tkanivo cielene zasahujeme laserovým žiarením, následkom čoho bradavice odumierajú. Laserové žiarenie pôsobí inhibične na infekčné vírusové agens (vírusovú DNA). Ošetrenie vykonávame aj v komplikovaných lokalizáciách (viečka a okolia očí, pohlavné orgány, análna oblasť) hoci je technicky náročné. Absorbciou laserového žiarenia pulzného farbivového lasera sa deštruuje tkanivo bradavíc. Ošetrenie pôsobí na infekciu kože a slizníc inhibične. Táto liečebná modalita je vhodnejšia ako zvyčajne používaný CO2 laser, pri ktorom dochádza k odpareniu bradavice a k vzniku infekčného aerosólu, ktorý, ak sa vdýchne, môže infikovať pacienta a ošetrujúci personál. Ošetrené tkanivo bradavíc po zákroku odumiera, následne odpadne a procesom hojenia ho nahradí nová pokožka alebo sliznica.