Odstránenie ohňa (naevus flammeus) pulzným farbivovým laserom s dynamickým chladením pokožky

„Oheň“, alebo (naevus flammeus) (port wine stain, angl.), je vrodenou cievnou malformáciou. Lokalizovaná porucha vývoja tkanív sa na koži prejaví už po narodení červeným ložiskom. Na rozdiel od hemangiómov – cievnych nádorov, ktoré sú časté v detskom veku, oheň nikdy bez liečby spontánne neustupuje a nevymizne. Naopak, starnutím dochádza k pribúdaniu chorobne zmnožených kapilár. Pôvodne hladké ložisko sa mení, tmavne, hrubne, môžu vznikať nerovnosti a výrastky. Podstatou (naevus flammeus) je chorobné nahromadenie tenkých cievok, kapilár v podkoží.Prekrvením týchto patologických cievnych štruktúr nadobúda ložisko charakteristickú červenú až fialovú farbu. Okrem kožných prejavov sa chorobne zmnožené cievne tkanivo môže vyskytovať aj v hlbšie uložených orgánoch (oko, centrálny nervový systém a i.) a ojedinele byť príčinou ich funkčných zmien (glaukóm, epilepsia).

Odstránenie ohňa, hlavne z viditeľných častí tela (najčastejšie tváre, krku, hrudníka), je medicínskym úkonom, ktorý podčiarkuje dôležitosť, unikátne postavenie a zmysel laserovej dermatológie. Prejavy zistené u dieťaťa bývajú u rodičov príčinou obáv a zármutku, čo vyžaduje citlivý a zároveň povzbudivý postoj lekára. Detailné príčiny vzniku sú neznáme, postihnuté je rádovo 0,3% populácie, s rovnakým výskytom u oboch pohlaví. Rozsah prejavov varíruje od priemeru niekoľkých milimetrov až po viac ako 50% postihnutia telesného povrchu. Prejavy sa možu vyskytnúť na akejkoľvek časti tela, najčastejšie bývajú na tvári a krku. Čím je rozsah väčší, tým pravdepodobnejšie je súčasné postihnutie vnútorných orgánov.

Zmyslom liečby je dosiahnuť maximálnu redukciu až odstránenie chorobného cievneho tkaniva naevus flammeus. Medicína sa už niekoľko dekád snaží o optimálny proces eliminácie ohňa. V minulosti bola jediným riešením chirurgická intervencia v podobe radikálneho vyňatia kožného tkaniva s následnou transplantáciou kože z inej časti tela. Tento radikálny zásah, ako aj iné invazívne postupy (rádioterapia, kryodeštrukcia), predstavoval mimoriadnu záťaž pre pacienta a vyústil do variabilného výsledného efektu. Zavedenie laserov do dermatologickej praxe pred niekoľkými desaťročiami predstavovalo nádej aj pre liečbu naevus flammeus. Prvé pokusy, hlavne s argónovým laserom, síce viedli k ničeniu a následnej redukcii chorobného tkaniva, problémom ale ostávala výrazná neselektivita ošetrenia, vyplývajúca s neoptimálnych fyzikálnych parametrov laserového žiarenia. Žiarenie argónového lasera ničilo nielen patologický nález, ale aj normálne štruktúry kože, čo sa prejavilo jazvením a trvalými poruchami pigmentácie kože v dôsledku zničenia pigmentotvorných buniek. Zákrok bol mimoriadne bolestivý a následné tepelné poškodenie kože viedlo až k vzniku keloidných jaziev (znetvorená jazva, vyklenujúca sa nad úroveň kože, pri aktivite červená, postupným rastom presahujúca pôvodný rozsah poškodenia). Okrajovo sa aplikovali a aplikujú (podľa možností technického vybavenia medicínskeho centra) ošetrenia nelaserovým prístrojom na báze filtrovaného intenzívneho pulzného svetla (IPL), copper vapour a Nd:YAG lasery.

Zavedenie pulzného farbivového lasera znamenalo revolúciu v účinnosti, šetrnosti, tolerancii zákroku a vo výslednom efekte ošetrenia. Emitovaný laserový lúč zo všetkých používaných technológií najdokonalejšie spĺňa požiadavky optimálnych fyzikálnych parametrov pre uplatnenie sa komplikovaného biofyzikálneho procesu tzv. selektívnej fototermolýzy. Tento proces, ktorého vysvetlenie pre komplikovanosť fyzikálnej podstaty zámerne vynechám, prebehne len pri optimálnej interakcii laserového lúča s kožným tkanivom, pri ktorom dochádza k dokonalej absorbcii laserového žiarenia v krvnom farbive patologického tkaniva névu. Pulzný farbivový laser emituje laserový lúč o optimálnej vlnovej dĺžke, tvare a časových parametroch. Prvá generácia, vzhľadom na vtedajšie technologické možnosti, mala pevne stanovenú dĺžku pulzu 0,45 ms, ako aj vlnovú dĺžku 585 nm. Postupným zdokonalením sa dosiahlo predĺženie pulzu na 1,5 ms a možnosť variabilne zvoliť niektorú zo štyroch vlnových dĺžok 585, 590, 595, 600 nm. Tieto parametre sú charakteristické pre model ScleroPlus, ktorým sme v Lasercentrum Paracelsi ošetrili desiatky pacientov od roku 1998. Výrazným prispením k už aj tak dokonalej selektivite ošetrenia bol vynález dynamického chladenia pokožky (dynamic cooling device - DCD), enormne zvyšujúceho nielen komfort ošetrenia pacienta, ale aj ďalšie špecifické nastavenia terapeutických parametrov pri zákroku. V súčasnosti využívame najnovšiu generáciu farbivového lasera Vbeam, ktorý predstavuje vrchol medicínskych technológií v laserovej dermatológii. Vzhľadom na individuálny charakter každého chorobného prejavu naevus flammeus techniku zákroku optimalizujeme u každého ošetrovaného pacienta. Vplyvom ošetrenia dochádza k deštrukcii a následnému vstrebaniu chorobných cievnch štruktúr v ložiskách naevus flammeus bez poškodenia normálnych štruktúr kože, čo sa prejaví blednutím, vyhladením prípadných nerovností a mnohokrát až podstatným odstránením lézie, hraničiacim s takmer úplným vymiznutím.