Odstránenie potenia pomocou botulotoxínu typu A

Nadmerné potenie - hyperhidróza (hyperhidrosis)

Hyperhidróza je nadmerné potenie vyvolané činnosťou potných žliaz. Môže sa kombinovať aj s výrazným zápachom – bromhidrózou. Prejavy môžu byť celkové, alebo obmedzené na určité oblasti tela. Postihnutie je vnímané ako mimoriadne esteticky rušivé, vyvoláva až pocity menejcennosti. Ovplyvnenie bežnými kozmetickými preparátmi býva málo účinné, a aj v prípade potlačenia potenia sa efekt dostavuje len krátkodobo.

Aké sú príčiny hyperhidrózy?

Celková hyperhidróza je väčšinou prejavom celkového ochorenia, napríklad pri niektorých endokrinných poruchách. Hyperhidróza obmedzená na určitú oblasť kože (tzv. fokálna - ložisková hyperhidróza) väčšinou nemáva bezprostrednú príčinu. K jej vzniku prispieva nezdravá životospráva, úzkostné stavy, stresy a pod.

Kde sa prejavuje fokálna hyperhidróza?

Najčastejšie miesta prejavov fokálnej hyperhidrózy sú podpažie, dlane a chodidlá. Vyskytuje sa však aj na ďalších miestach, napríklad v oblasti bedrovej krajiny, slabinách, zátylku a vlasatej časti hlavy. 

Čo je to botulotoxín typu A?

Pre liečebné účely sa používa veľmi malé množstvo nariedeného roztoku tejto látky. Princípom účinku je zabránenie prevodu vzruchov z určitého typu nervových vlákien na sval alebo potné žľazy. Preto sa používa v liečbe nadmerného potenia, odstránenia dynamických (mimických) vrások (napr. vrásky čela, medzi obočím, okolo očí a pod.). Ošetrenie patrí medzi najčastejšie aplikované postupy v estetickej medicíne.

Ako sa ošetrenie vykonáva?

Preparát sa aplikuje tenkou ihličkou vo veľmi nízkych dávkach do kože postihnutej oblasti. Zákrok sa vykonáva ambulantne a je časovo a fyzicky nenáročný. Výsledkom je výrazné obmedzenie až zastavenie tvorby potu.

Aký je efekt liečby hyperhidrózy?

Účinok po aplikácii preparátu nastupuje 1-3 dni po ošetrení a trvá veľmi dlhú dobu. Nejedná sa síce o trvalé vyliečenie, ale o výrazné obmedzenie až zastavenie potenia. Efekt pretrváva v ošetrenej oblasti 8-12 mesiacov, ale aj dlhšie, v závislosti od dávky a individuálnych charakteristík klienta. Každý má možnosť sa rozhodnúť, či mu táto metóda vyhovuje a podstúpiť ošetrenie opakovane vtedy, keď účinok začne odoznievať.