Laserové odstránenie rozácei (rosacea)

Progresívne množenie dráždivých ciev a zhoršovanie začervenania tváre je charakteristické pre kožné ochorenie rozáceu (rosacea), čiže ružienku, kuperózu. Tvár posiata cievkami predstavuje vážny kozmetický problém (prejavy postihnutého si okolie spája s alkoholizmom) a reaguje na rôzne podráždenia sčervenaním a zápalom, so sprievodnými, často výraznými pocitmi pálenia tváre. Prejavy sa môžu vyskytovať už v mladom veku v podobe začervenania, hoci hrubšie cievky ešte nevidno. Nález postupne progreduje, chorobne zmnožené cievky sa masívne vytvárajú hlavne v stredných častiach tváre - na nose, lícach, ale aj na brade a čele. Výrazné zhošenie celkového stavu nastane vtedy, ak sa pridružia zápalové zmeny, imitujúce ťažké formy akné, ktoré je problematické zakamuflovať mejkapom. Aplikácia liečivých roztokov, krémov, mastí a tabliet v pozitívnom prípade zápalové prejavy iba potlačí, chorobné dráždivé cievky ale neodstráni. V neskorších štádiách dochádza k pretrvávaniu výrazných zápalových zmien - postihnutá koža sa stáva extrémne precitlivená, k čomu často prispieva laické neodborné zasahovanie hlavne do lokálnej liečby. Postihnutý sa často stáva obeťou liečiteľov a investuje do plejády neúčinných preparátov. Ak choroba progreduje, dochádza k bujneniu a deformitám nosa (rhinophyma) ale aj iných častí tváre. Prejavy môže sprevádzať zápal oka.

V minulosti štandardne používanou elektrickou ihlou bolo možné koagulovať len hrubé cievne štruktúry za účelom zníženia kozmetického hendikepu, a to vždy za cenu následného jazvenia kože. Farbivovým laserom s dynamickým chladením pokožky Vbeam a ScleroPlus, ktorý používame, dokážeme chorobné prejavy cielene ničiť. Zo všetkých aplikovaných metód laserový lúč farbivového lasera najideálnejšie spĺňa fyzikálne parametre potrebné na cielenú deštrukciu chorobného tkaniva procesom selektívnej fototermolýzy bez okolitého poškodenia kože. Presne farebne vyladený laserový lúč sa vstrebáva v chorých cievkach a zapálenom tkanive, na základe čoho dochádza k ich deštrukcii a následnému vymiznutiu. Odstránia sa nielen viditeľné cievky, ale aj plošné začervenanie, ako aj zápalové prejavy a vyrážky. Oproti staršej generácii farbivového lasera ScleroPlus, ktorý sme roky s úspechom používali (od roku 1998), model V-beam umožňuje moduláciu parametrov laserového lúča pri ktorom nevzniká následná purpura - modrinky. Pacienti udávajú výrazné upokojenie kože tváre. Dynamické chladenie pokožky zabezpečuje maximálny komfort ošetrenia, ktoré pacienti vnímajú ako studený sprej s následným jemným štipnutím pri prechode lúča do podkožia. Ošetrenie vedie nielen k odstráneniu nežiadúcich cievok a začervenania, ale aj k vyhladzovaniu narušeného kožného reliéfu. Vplyvom laserového ošetrenia (laserová fotorejuvenizácia – fotoomladenie) sa vďaka regenerácii ochabnutého podkožia, väzivových vlákien, novotvorbe kolagénu a medzibunkovej hmoty pokožka vyhladí a nadobudne svieži mladistvý charakter.