Články

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

 1. Baumgartner J., Šimaljaková M.:
  Genital angiokeratomas of Fordyce 595-nm variable-pulse pulsed dye laser treatment.
  Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 19 (8) 2017, s. 459 - 464.
 2. Baumgartner J., Šimaljaková M., Babál P.:
  Extensive angiokeratoma circumscriptum - successful treatment with 595-nm variable-pulse pulsed dye laser and 755-nm long-pulse pulsed alexandrite laser.
  Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 18 (3) 2016, s. 134 - 137.
 3. Baumgartner J.:
  Erbium:yttrium-aluminium-garnet (Er:YAG) laser treatment of penile pearly papules. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 14 (3) 2012, s. 155 - 158.

Vedecké práce v indexovaných a recenzovaných domácich medicínskych časopisoch

 1. Baumgartner J., Baumgartnerová K., Šimaljaková M.:
  Liečba kapilárnej malformácie (naevus flammeus) pulzným farbivovým laserom.
  Derma, 2018.
 2. Baumgartner J., Šimaljaková M.:
  Naevus flammeus - morfológia, etiopatogenéza a terapia.
  Dermatológia pre prax, 11 (3) 2017, s. 96 - 100.
 3. Baumgartner J., Šimaljaková M., Babál P.:
  Angiokeratóm.
  Dermatológia pre prax, 8 (3) 2014, s. 86 - 89.

Vedecké práce v indexovaných a recenzovaných zahraničných medicínskych časopisoch

 1. Baumgartner J., Babál P., Šimaljaková M.:
  Klinický prípad: Diseminované červené makuly, tmavofialové papuly a nodulus s hyperkeratózou.
  Čes-slov Derm, 92 (1) 2017, s. 32 - 35.

Článok v odbornom časopise

 1. Baumgartner J.:
  Laserová terapia „ohňa“ (naevus flammeus).
  Dermato magazín, 4 (1) 2014.
 2. Baumgartner, J.:
  Sledovanie vplyvu hélium-neónového biostimulačného lasera ua pacientov s ložiskovou formou alopecia areata.
  Derma, 4 (1) 2001, s. 4 - 8
 3. Baumgartner, J.:
  Laser v dermatológii.
  Derma 3. tisícročia. 3 (1) 2001, s. 12 - 13.
 4. Baumgartner J., Kolibášová K.:
  Prehľad terapeutických možností ovplyvnenia acne vulgaris.
  Pharma Journal, 6 (5) 1996, s.21 - 22
 5. Volleková, A., Tóthová, I., Kolibášová, K., Ševčeková, A., Baumgartner, J.:
  Atypická infekcia vyvolaná Microsporum gypseum.
  Brat. Lek. Listy, 97, 1996, č. 3, s. 162 - 164
 6. Kolibášová, K., Tóthová, I., Baumgartner, J., Filo, V.:
  Eradication of Helicobacter pylori as the only successful treatment in rosacea.
  Archives of Dermatology, 132, 1996, s. 1393.
 7. Baumgartner, J., Kolibášová, K.:
  Anal fissures – unrecognized condylomata lata.
  Slovenský Lekár, 5 (19) 1995, č. 3, s. 9
 8. Baumgartner, J., Kolibášová, K.:
  The importance of allergic history.
  Slovenský Lekár, 5 (19) 1995, č. 3, s. 10 - 11
 9. Baumgartner, J.:
  Medzinárodné dermatovenerologické sympózium From Patient to Pipette – And Back Again – správa z cudziny.
  Československá dermatologie, 3/95.
 10. Kolibášová, K., Baumgartner, J., Stojkovič, J., Ondriáš, F.:
  Grawitzov tumor u pacientky s minimálnymi prejavmi herpse zoster zistený aktívnym dermatologickým vyšetrením.
  Bratislavské Lek. Listy, 96, 1995, č. 6, s. 338 - 339